Copyright

Alle billeder taget af Hesselborg Foto er ophavsretligt beskyttede i henhold til ophavsretsloven. Det indebærer, at den enkelte fotograf har ophavsretten til billederne og hermed bestemmer, hvor og til hvilke formål billederne må anvendes.

Hvis du ønsker at bruge et eller flere billeder på din egen hjemmeside eller i andre sammenhænge, skal du først indhente tilladelse hos fotografen. Fotografen er dog altid i sin fulde ret til at sige nej til at give tilladelse til brug af billederne og et nej skal respekteres. Fotografen kan også vælge at opkræve betaling for brug af billederne.

Hvis du ikke har fået tilladelse fra fotografen, må du ikke bringe billederne på din hjemmeside eller i øvrigt gøre brug af dem. Sker dette alligevel, så er der tale om en overtrædelse af ophavsretsloven, og så skal man være opmærksom på, at fotografen har ret til at fakturere for brug af billederne.
Retspraksis er, at fotografen i en krænkelsessituation kan kræve ca. 1.000 kr. pr. billede, der er blevet brugt uden tilladelse. Det gælder uanset om den ophavsretlige krænkelse er sket på en privat eller en officiel hjemmeside.
Hvis man ikke betaler, kan fotografen vælge at tvangsinddrive sit tilgodehavende efter retsplejelovens regler, hvilket i praksis vil sige,
at beløbet kan inddrives ved fogedens hjælp, og at omkostningerne ved fogedforretningen bliver lagt oven i tilgodehavendet.

Man skal også være opmærksom på, at det ophavsretligt ikke gør nogen forskel, om man har en særlig tilknytning til motiverne på billederne.

Overhold derfor altid Copyright